16.janvāris. Gulbenes novada domes Kultūras komisijas sanāksme.

17.janvāris. Gulbenes novada domē Gulbenes novada pašvaldības un Vidzemes plānošanas reģiona speciālistu sarunas par deinstitucionalizācijas procesu.

17.janvāris. Plkst.13:00 Beļavas tautas namā Gulbenes novada teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam 1.redakcijas un Vides pārskata 1.redakcijas sabiedriskā apspriede.

17.janvāris. Plkst.16:00 Beļavas pagasta Ozolkalna kultūras un sporta centrā Gulbenes novada teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam 1.redakcijas un Vides pārskata 1.redakcijas sabiedriskā apspriede.

17.janvāris. Druvienā hokeja turnīrs skolēniem.

17.janvāris. Gulbenes novada pašvaldības pārstāvju dalība informatīvā sanāksmē Latvijas Nacionālajā kultūras centrā par valsts finansējuma piešķiršanu mākslas un mūzikas skolām.

17.janvāris. Gulbenes novada sociālajā dienestā topošo vecāku skolas nodarbība, tēma: "Dzemdības un to norise. Krūts barošana".

17.-18.janvāris. Gulbenes novada bibliotēkā viesojas Gulbenes vidusskolas 2.-3.klases skolēni.

18.janvāris. Plkst. 14:30 Gulbenes novada bibliotēkā tikšanās ar rakstnieci Lindu Nemieru (Dreimani), vienu no pirmajām latviešu fantāzijas un fantastikas žanra pārstāvēm.

18.janvāris. Plkst.10:00 Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komiteja.

18.janvāris. Pie lasītājiem dodas Gulbenes novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Gulbenes Novada Ziņas” janvāra numurs.

18.janvāris. Pieredzes apmaiņā uz Sveķu internātpamatskolu dodas mūzikas skolotāji.

18.janvāris. Plkst.13.:00 Gulbenes novada domes Sociālo un veselības jautājumu komiteja.

18.janvāris. Plkst.15:00 Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komiteja.

19.janvāris. Plkst.9:00 Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde.

19.janvāris. Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas speciālistu dalība tematiskajā seminārā Valkā par Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmu un iespējām veidot kopīgas sabiedrības informēšanas kampaņas atkritumu šķirošanas, energoresursu taupīšanas un lietu otrreizējas izmantošanas veicināšanai.

19.janvāris. Plkst.17:15 Gulbenes novada domes mazajā zālē Gulbenes novada teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam 1.redakcijas un Vides pārskata 1.redakcijas sabiedriskā apspriede.

19.-22.janvāris. Gulbenes novada pašvaldības aģentūra „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” pārstāvji piedalās starptautiskā tūrisma izstādē “Matka 2017” Helsinkos, Somijā.

20.-22.janvāris. Gulbenes novada pašvaldības aģentūra „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” pārstāvji piedalās starptautiskā tūrisma izstādē “Adventur 2017” Viļņā, Lietuvā.

20.janvāris. Apmācības bibliotekāriem par darbu ar desocializētiem klientiem.

20.janvāris. Gulbenes novadā darba vizītē ierodas Taipejas Misijas vēstnieks Latvijā.

20.janvāris. Gulbenes kultūras centrā notiek pirmais Biznesa forums, ko organizē Gulbenes novada dome.

20.janvāris. Gulbenes kultūras centrā uzņēmēju vakara laikā notiek konkursa „Gulbenes novada gada uzņēmums 2016” apbalvošana.

20.janvāris. Plkst.15:00 1991.gada barikāžu atceres ugunskurs Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja pagalmā. Aicināti visi interesenti.

21.janvāris. Zaļais tirdziņš Gulbenes dzelzceļa stacijā.

21.janvāris. Gulbenes pilsētas atklātās ziemas sporta spēles.

21.janvāris. Stāķu sporta namā Gulbenes novada telpu futbola čempionāts.

21.janvāris. Gulbenes novada skolēni dodas uz Jauno ķīmiķu skolas nodarbībām.

21.janvāris. Plkst.19:00 Lizuma kultūras namā novada deju kolektīvu koncerts „Ekur laba dancošana”.

22.janvāris. Uz Ušura ezera Gulbenes pilsētas un Jaungulbenes pagasta atklātais čempionāts zemledus makšķerēšanā.

22.janvāris. Gulbenes sporta centrā Gulbenes novada volejbola čempionāts kungiem.

Plašāka informācija par norisēm novadā skatāma pasākumu kalendārā.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste