saist1701 Gulbenes novada domes izdevumu “Gulbenes Novada Ziņas” 2017.gadā iespiedīs SIA „Poligrāfijas grupa Mūkusala”, un pie lasītājiem tas nonāks ik pa trim nedēļām. Plānotie laikraksta izdošanas datumi, kas norādīti iepirkuma dokumentācijā:

 • 18. janvāris,
 • 8. februāris,
 • 1.marts, 22.marts,
 • 12.aprīlis,
 • 3.maijs, 24.maijs,
 • 14.jūnijs,
 • 5.jūlijs, 26.jūlijs,
 • 16.augusts,
 • 6.septembris, 27.septembris,
 • 18.oktobris,
 • 8.novembris, 29.novembris,
 • 20.decembris.

Informatīvais izdevums “Gulbenes Novada Ziņas” ir noteikts kā Gulbenes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta.

"Gulbenes Novada Ziņas" var saņemt bez maksas.