23.janvāris. Seminārs pirmsskolu izglītības darbiniekiem par individuālo plānu izstrādi.

23.janvāris. Gulbenes novada pašvaldības aģentūra „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” viesos uzņem Balvu novada tūrisma informācijas centra speciālistus. Sarunas par gaidāmā Tūrisma rallija organizēšanu.

24.janvāris. Gulbenes vidusskolā pasākums 1.-2.klašu skolēniem.

24.janvāris. Gulbenes novada sociālā dienesta vadība tiekas ar Litenes pagasta pārvaldes vadību un VSAC "Latgale" filiāles "Litene" pansionāta vadītāju, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar deinstitucionalizācijas procesa virzību.

24.janvāris. Uz sanāksmi pulcējas Izglītības, kultūras un sporta nodaļas, Gulbenes novada Pašvaldības policijas, Valsts policijas, Gulbenes novada bāriņtiesas un Gulbenes novada sociālā dienesta speciālisti. Sarunas par savstarpējo sadarbību un rīcību dažādās situācijās.

25.janvāris. Druvienas kultūras namā skolu 5.-9.klašu koru kopmēģinājums.

25.janvāris. Stāķu pamatskolas sporta zālē sportiskas aktivitātes un sacensības projekta “Sporto visa klase” dalībniekiem.

25.janvāris. Gulbenes novada pašvaldības kultūras darbinieku ikmēneša darba sanāksme.

26.janvāris. Plkst.9:00 Gulbenes novada domes sēde.

26.janvāris. Gulbenes novada valsts ģimnāzijā erudītu konkurss vidusskolēniem, kas veltīts Latvijas simtgadei.

26.janvāris. Plkst.17:00 Gulbenes novada domē norisinās konkursa „Sniegpārslu brīnumu radot” apbalvošanas pasākums.

26.janvāris. Gulbenes veco ļaužu dzīvojamās mājas, Gulbenes novada sociālās aprūpes centra “Siltais” un Gulbenes novada sociālās aprūpes centra “Tirza” iemītniekiem projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” ietvaros notiek fizioterapeita nodarbības.

26.janvāris. Gulbenes novada pašvaldības lielāko iestāžu vadītāju sanāksme.

27.janvāris. Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis piedalās Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē Kocēnos.

27.janvāris. Gulbenes novada bibliotēka organizē bijušo darbinieku tikšanos „Toreiz un tagad”.

27.janvāris. Plkst.19:00 Druvienas kultūras namā svētki par godu izrādes „Skroderdienas Silmačos” 115. gadadienai

27.janvāris. Rankas kultūras namā skolēnu tautas deju kolektīvu Sadancis.

27.janvāris. Gulbenes novada pilsētas un pagastu pārvalžu vadītāju sanāksme.

28.janvāris. Plkst. 18:00 Gulbenes kultūras centrā deju meistara, ilggadējā deju kolektīva „Ratiņš” vadītāja Kārļa Venta 90 gadu jubilejas koncerts "Es varēju danci vest, simtu jūdžu garumā".

28.janvāris. Ozolkalna sporta un atpūtas centrā „Zīļuks” Beļavas pagasta atklātās ziemas sporta spēles.

Šonedēļ Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas speciālisti projekta „Be:In” ietvaros atrodas starptautiskās mācībās Itālijā. Tēma – „Vides ilgtspēja un tūrisms”.

Šonedēļ Gulbenes bērnu bibliotēku apmeklē Gulbenes 1. un 3.pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste