Drukāt

30.janvāris. SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” kapitāldaļu turētāju sanāksme.

30.janvāris. Gulbenes novada pašvaldības aģentūra „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” rīko ikgadējo informatīvo semināru Gulbenes novada tūrisma uzņēmējiem par tūrisma aktualitātēm 2017.gadā.

31.janvāris. Gulbenes novada sociālā dienesta vadība tiekas ar Litenes pagasta pārvaldes vadību un VSAC "Latgale" filiāles "Litene" pansionāta vadītāju, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar deinstitucionalizācijas procesa virzību.

1.februāris. Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas vadītājs piedalās Reģionālo attīstības centru apvienības organizētajā sanāksmē Rīgā.

1.februāris. Darba sarunas ar atbildīgajiem pašvaldības speciālistiem un SIA „Gulbenes nami” pārstāvjiem par ūdenssaimniecības jomas jautājumiem.

3.februāris. Gulbenes novada domes izpilddirektore Guna Švika Smārdes pagastā piedalās Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijas sanāksmē.

3.februāris. Gulbenes novada būvvaldes speciālisti Valmierā piedalās būvinženieru sanāksmē.

3.februāris. Izglītības iestāžu vadītāju tikšanās ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta speciālistiem.

3.-5.februāris. Gulbenes novada pašvaldības aģentūra „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” piedalās starptautiskajā tūrisma izstādē-gadatirgū „Balttour 2017” izstāžu centrā Ķīpsalā, Rīgā.

3.-4.februāris. Gulbenes novada ziemas sporta spēles.

4.februāris. Lizuma kultūras namā Gulbenes novada senioru vokālo ansambļu sadziedāšanās “Lai sildās sirdis”.

4.februāris. Lejasciema kultūras namā Alūksnes, Balvu un Gulbenes koru apriņķa sieviešu koru kopmēģinājums.

5.februāris. Gulbenes stadiona slidotavā norisinās Gulbenes novada hokeja turnīrs.

Šonedēļ starptautiskā projekta „Senior Plus” ietvaros studiju vizītē uz Franciju dodas Gulbenes novada pašvaldības pārstāvji. Notiks iepazīšanās ar senioru apmācību procesu projekta partnerorganizācijā „Pistes Solidaires”.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste