6.februāris. Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde.

6.februāris. Jauniešu un lēmumu pieņēmēju tikšanās pasākumā “Kafija ar politiķiem” Stāmerienas tautas namā. Galvenā tēma – jauniešiem atbalstošas vides veidošana.

7.februāris. Gulbenes novada domes vadības un Attīstības un projektu nodaļas speciālistu sarunas par Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmu.

7.februāris. Gulbenes novada sociālo aprūpes centru, veco ļaužu dzīvojamās mājas un bērnu patversmes vadītājas tikšanās ar Gulbenes novada sociālā dienesta speciālistiem.

7.februāris. Gulbenes novada sociālā dienesta vadītāja un Latvijas Sarkanā krusta ģenerālsekretāra tikšanās.

7.februāris. Jauniešu un lēmumu pieņēmēju tikšanās pasākumā “Kafija ar politiķiem” Tirzas pamatskolā. Galvenā tēma – jauniešiem atbalstošas vides veidošana.

7.februāris. Uz Panākumu Universitātes nodarbībām Rīgā dodas Gulbenes novada skolēni.

8.februāris. Gulbenes novada domes Administratīvās komisijas sēde.

8.februāris. Pie lasītājiem dodas Gulbenes novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Gulbenes Novada Ziņas” februāra numurs.

9.februāris. Gulbenes novada domes sēde.

9.februāris. Gulbenes novada sociālā dienesta tikšanās ar biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” pārstāvjiem.

9.februāris. Galgauskas pamatskolu apmeklē akreditācijas komisija.

9.februāris. Pašvaldības speciālistu un vadības sarunas par Gulbenes stadiona turpmāko attīstību.

9.-11.februāris. Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas jaunatnes lietu speciālista dalība Eiropas organizāciju tīklojuma LE.MO.N. (Learning, mobility network, no angļu val. Apmācību un mobilitātes tīklojums) seminārā Slovēnijā. Gulbenes novada dome ir viena no 12 organizācijām, kas iesaistījusies biedrības „Pistes Solidaires” (Francija) koordinētajā tīklojumā, kura mērķis ir rast uzticamus sadarbības partnerus un veidot kopīgus projektus jaunatnes lietu jomā.

10.februāris. Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas organizēta sanāksme pašvaldības darbiniekiem par plānotajiem darbiem projektu jomā.

10.februāris. Pasākuma “Novadnieku saiets 2017 “Gulbenes novads. Saknes. Piederība.”” organizatoru darba grupas sanāksme.

10.februāris. Gulbenes novada pašvaldības pārstāvju dalība Valmieras biznesa inkubatora atklāšanas pasākumā.

10.februāris. Gulbenes novada domes Kultūras komisijas sanāksme.

11.februāris. Gulbenes novada bibliotēkā Literārā kafejnīca, kurā iepazīstinās ar Lilijas Auzas, Birzmalietes, Alvila Cepļa, Roberta Eidemaņa, Voldemāra Jākobsona, Jāņa Kārsteņa, Kārļa Kraujiņa, Tirzmalietes, Gorija Upīša un Zemgaliešu Birutas daiļradi.

11.februāris. Gulbenes novada telpu futbola čempionāts Stāķos.

12.februāris. Gulbenes novada sporta veterāni piedalās slēpošanas sacensībās Priekuļos.

12.februāris. Gulbenes pilsētas atklātās kausa izcīņas sacensības hokejā Gulbenes stadiona slidotavā.

Šonedēļ Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” speciālisti prezentē Gulbenes novadu starptautiskā tūrisma izstādē “Tourest 2017” (Tallinā, Igaunijā).

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste