15.02.2017. Rankas pamatskolā Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde. Sākums plkst. 15.30.

Komiteju sēdes ir atklātas.

Jautājumi lēmuma pieņemšanai

  1. Par Gulbenes novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu pedagogu, atbalsta personāla un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāja vietnieku/metodiķu darba slodžu sadali no pašvaldības budžeta.
  2. Par Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestāžu, skolu pirmsskolas grupu darbu 2017.gada vasaras periodā no 2017.gada 1.jūnija līdz 2017.gada 31.augustam.
  3. Par Druvienas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.

Turpinājumā

  • Iepazīšanās ar Rankas pamatskolas iestādes darba aktualitātēm un tālākajām attīstības perspektīvām.
  • Iepazīšanās ar Valmieras tehnikuma Rankas teritoriālo struktūrvienību.