16.02.2017. Ābeļu ielā 2 Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde. Sākums plkst. 9.00.

Komiteju sēdes ir atklātas.

Darba kārtība

1.            Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā „Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu maksas pakalpojumi” (protokols Nr.6, 51.§).

2.            Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra lēmumā „Par Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestāžu maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.16, 43.§).

3.            Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2014.gada 30.oktobra lēmumā „Par sporta zāļu, vingrošanas centru un stadionu maksas pakalpojumu Gulbenes novada pagastos noteikšanu” (protokols Nr.22, 27.§).

4.            Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.