27.februāris. Gulbenes novada folkloras kopu un tautisko deju kolektīvu vadītāju sanāksme.

27.februāris. Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas speciālistu dalība sanāksmē Cēsīs par Strūves ģeodēzisko loku, kura divi punkti atrodas Beļavas un Rankas pagastā.

1.marts. Gulbenes novada kultūras darbinieku sanāksme.

1.marts. Pie lasītājiem dodas laikraksta „Gulbenes Novada Ziņas” marta numurs.

1.marts. Gulbenes novada pilsētas un pagastu sporta organizatoru sanāksme.

2.marts. Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas speciālistu apmeklē Stāmerienas pamatskolu.

2.marts. Tiek izvērtēti pieteikumi Gulbenes novada pieaugušo neformālās izglītības programmu finansēšanas konkursam.

3.marts. Gulbenes novada pašvaldības speciālistu dalība Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas sanāksmē Madonā.

3.marts. Pie Gulbenes sporta centra komandu sporta spēles bērniem un jauniešiem “SUPER knaģis”.

3.marts. Gulbenes novada bibliotēkas speciālistu dalība seminārā Rīgā, kur tiek sniegta informācija par e-prasmju nedēļai 2017.

3.-5.marts. Gulbenes novada volejbola vīriešu un sieviešu komandas piedalās volejbola turnīrā Pleskavā, Krievijā.

4.marts. Gulbenes novada bibliotēkā uzsākas nodarbību cikls „Grāmatu starts” 3 un 4 gadus veciem bērniem ar mērķi rosināt lasīt.

4.marts. Stāķu sporta namā Gulbenes novada čempionāta telpu futbolā finālspēles.

4.marts. Gulbenes sporta centrā noslēguma spēles un apbalvošana Gulbenes novada volejbola čempionāta dāmu II līgas komandām.

4.marts. Gulbenes novada bibliotēkā tikšanās ar grāmatas "Latvijas pierobežas pēdējie mohikāņi" autorēm Elīnu Kolāti un Elīnu Kursīti.

4.marts. Lejasciemā norisinās Gulbenes novada vokālo ansambļu skate. Piedalās 18 kolektīvi.

4.-5.marts. Gulbenes kultūras centrā norisinās ilggadējai Gulbenes Mūzikas skolas direktorei Austrai Veikšānei veltīti piemiņas pasākumi "Pateicības psalms".

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste