7.marts. Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis Rīgā tiekas ar AS "Pasažieru vilciens" pārstāvjiem.

7.marts. Gulbenes novada domē sarunas par Gulbenes novada uzņēmēju konsultatīvas padomes izveidi.

7.marts. Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Caunītis tiekas ar SIA „Gulbenes nami” vadītāju, lai pārrunātu aktualitātes, kas saistītas ar uzņēmuma darbu.

8.marts. Projekta „Looking@Learning” darba grupas sanāksme.

8.marts. Druvienas pamatskolu apmeklē akreditācijas komisija.

8.marts. Gulbenes sporta centrā novada skolu skolēniem basketbols A, C grupām.

8. marts. Stāķu pamatskolā Stradu pagasta amatiermākslas kolektīvu koncerts "Pavasari gaidot".

9.marts. Galgauskas pagasta bibliotēkā „Jauno grāmatu diena”.

10.marts. Uz Mazsalacu dodas Gulbenes vidusskolas 1.-4.klašu vokālais ansamblis, lai piedalītos vokālās mūzikas konkursa „Balsis 2017” 2.kārtā.

10.marts. Gulbenes novada domē novada skolu 7.- 9.klašu skolēnu zinātniski pētnieciskie lasījumi.

11.marts. Gulbenes sporta centrā noslēguma spēles Gulbenes novada čempionātā volejbolā dāmu un kungu komandām.

11.marts. Plkst.18:00 Gulbenes kultūras centrā Gulbenes novada tautisko deju kolektīvu skate.

12.marts. Gulbenes kultūras centrā Gulbenes Tautas teātra, kultūras centra jauniešu teātra studijas un bērnu teātra pulciņa izrāde bērniem un pieaugušajiem - L.Purs "Kaķīša dzirnavas" pēc K.Skalbes pasakas motīviem.

Šonedēļ Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas speciālisti veic darbu, kas saistīti ar pašvaldības investīciju plāna aktualizēšanu.

Šonedēļ Gulbenes novada pašvaldības pārstāvji projekta „Senior Plus” ietvaros atrodas Portugālē – studiju vizītē, kuras ietvaros pētīs un gūs pieredzi senioru apmācību procesā.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste