Gulbenes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Vita Kravale noteikusi novada vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu līdz 2017.gada 5.aprīļa plkst.12.00.

                Pieteikumus iesniegt Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, 205. vai 218.kabinetā, Gulbenē.

                Pieteikuma veidlapa Centrālās vēlēšanu komisijās mājaslapā.

Gulbenes novada administratīvajā teritorijā noteikti 17 vēlēšanu iecirkņi.

Nr.

p.k.

Iecirkņa
numurs
 Iecirkņa nosaukums  Adrese
1.  445   GULBENES PILSĒTAS KULTŪRAS CENTRS  OSKARA KALPAKA IELA 60, GULBENE, GULBENES NOVADS, LV-4401
2.  446   BEĻAVAS PAGASTA PĀRVALDE  AVOTU IELA 2, BEĻAVA, BEĻAVAS PAGASTS, GULBENES NOVADS, LV-4409
3.  447   BEĻAVAS PAGASTA OZOLKALNA SPORTA ZĀLE  BLOMĪTE, OZOLKALNS, BEĻAVAS PAGASTS, GULBENES NOVADS, LV-4410
4.  448   DAUKSTU PAGASTA PĀRVALDE  DĀRZA IELA 10, STARI, DAUKSTU PAGASTS, GULBENES NOVADS, LV-4417
5.  450   DRUVIENAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS  „PAGASTMĀJA”, DRUVIENA, DRUVIENAS PAGASTS, GULBENES NOVADS, LV-4426
6.  451   GALGAUSKAS PAGASTA PĀRVALDE  „PAGASTNAMS”, GALGAUSKA, GALGAUSKAS PAGASTS, GULBENES NOVADS, LV-4428
7.  452   JAUNGULBENES PAGASTA PĀRVALDE  „GULBĪTS”, GULBĪTIS, JAUNGULBENES PAGASTS, GULBENES NOVADS, LV-4420
8.  453   LEJASCIEMA PAGASTA KULTŪRAS NAMS  RĪGAS IELA 20B, LEJASCIEMS, LEJASCIEMA PAGASTS, GULBENES NOVADS, LV-4412
9.  455   LITENES PAGASTA TAUTAS NAMS  „PAGASTNAMS 1”, LITENE, LITENE, LITENES PAGASTS, GULBENES NOVADS, LV-4405
10.  456   LIZUMA PAGASTMĀJA  „AKĀCIJAS”, LIZUMS, LIZUMA PAGASTS, GULBENES NOVADS, LV-4425
11.  457   LĪGO PAGASTA KULTŪRAS NAMS  „JAUNSTUKMAŅI”, LĪGO, LĪGO PAGASTS, GULBENES NOVADS, LV-4421
12.  458   RANKAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS  „AUSMAS”, RANKA, RANKAS PAGASTS, GULBENES NOVADS, LV-4416
13.  459   STĀMERIENAS PAGASTA PĀRVALDE  „VECSTĀMERIENA”, VECSTĀMERIENA, STĀMERIENAS PAGASTS, GULBENES NOVADS, LV-4406
14.  460   KALNIENAS TAUTAS NAMS  „KALNIENAS KLUBS”, KALNIENA, STĀMERIENAS PAGASTS, GULBENES NOVADS, LV-4407
15.  461   STRADU PAGASTA PĀRVALDE  PARKA IELA 10, GULBENE, GULBENES NOVADS, LV-4404
16.  462   STĀĶU PAMATSKOLA

„STĀĶI 7”, STĀĶI, STRADU PAGASTS, GULBENES NOVADS,

LV-4417

17.  463   TIRZAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS  „BIEDRĪBAS NAMS”, TIRZA, TIRZAS PAGASTS, GULBENES NOVADS, LV-4424

                Katrā vēlēšanu iecirkņa komisijā ir 7 komisijas locekļu vietas.

                Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka vēlēšanu komisijas un iecirkņu komisijas izveidojamas no Latvijas pilsoņiem, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība, bet otrajā daļā noteikts, ka iecirkņa komisiju izveido attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisija Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā.

                Centrālās vēlēšanu komisijas noteikusi, ka tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir reģistrētajām politiskajām organizācijām (partijām) vai to apvienībām, ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa), attiecīgās novada vēlēšanu komisijas loceklim. Katrs no pieteicējiem katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

Informē Vita Kravale