13.marts. Novadnieku dienu 2017 „Gulbenes novads. Saknes. Piederība” organizatoru darba grupas sanāksme.

13.marts. Gulbenes kultūras centrā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Pedagoģijas fakultātes Alūksnes filiāle organizētā reģionālā konference “Kompetencēs balstīts mācību saturs un tā praktiskais pielietojums mācību procesā”.

13.marts. Beļavas pagasta rokdarbnieču kopas „Dzīpariņš” un draugu izstādes „Tīmekļošana un pērlīšu spēles” atklāšana Beļavas pagasta bibliotēkā.

13.marts. Izvērtē iesniegtos pieteikumus projektu konkursam “LMT Latvijai”.

14.marts. Sanāksme par projektiem, kas saistīti ar Stāmerienas pils infrastruktūras uzlabošanu un attīstību.

14.marts. Gulbenes vidusskolā novada pedagogu metodisko izstrādņu skates noslēguma pasākums “Ideju tirdziņš”.

14.marts. Gulbenes sporta centrā Gulbenes novada skolēnu brīvlaika turnīrs florbolā.

14.marts. Gulbenes novada sociālajā dienestā Topošo vecāku skolas nodarbība. Tēma: "Dzemdības un to norise. Krūts barošana".

14.marts. Gulbenes novada sociālā dienesta vadītājs Rīgā piedalās Latvijas Pašvaldību savienības Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē.

14.marts. Gulbenes novada sociālā dienesta vadītājs Rīgā piedalās biedrības "Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība" valdes sēdē.

14.marts. Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas speciālistu tikšanās ar rotācijas apļa izbūves un Brīvības ielas pārbūves projekta izstrādātāju.

15.marts. Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis piedalās Latvijas Pašvaldību savienības domes sēdē Rīgā.

15.marts. Gulbenes novada valsts ģimnāzijā dabaszinātņu un matemātikas skolotāju konference “Visu mūžu es ceļu māju”

15.marts. Rankas pirmsskolas izglītības iestādē “Ābelīte” pirmsskolas pedagogu metodiskā diena.

15.marts. Gulbenes novadā ierodas brīvprātīgais jaunietis no Itālijas.

15.marts. Uz sanāksmi pulcējās dziesmu dienas organizatori. Pasākums notiks 2017.gada 26.maijā Gulbenes novadā. Tajā piedalīsies Vidzemes 5.-12.klašu skolēnu kori.

16.marts. Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas speciālisti Valmierā piedalās izglītības forumā “Iespēju tilts izglītībai sākumskolā”.

16.marts. Gulbenes novada domes Īpašumu pārraudzības nodaļas speciālistu dalība informatīvā seminārā Jēkabpilī par ūdenssaimniecības jomas jautājumiem.

17.marts. Gulbenes novada domē kursi logopēdiem un speciālajiem pedagogiem “Mācību metodes un paņēmieni lasītprasmes veidošanā”.

18.marts. Zaļais tirdziņš Gulbenes dzelzceļa stacijā.

18.marts. Kalnienas tautas namā Paaudžu vakars "Ne silts, ne auksts".

18.marts. Gulbenes sporta centrā izglītības iestāžu pūtēju orķestru defilē finālskate.

18.marts. Gulbenes novada pārstāvji reklamēs Gulbenes novada tūrisma piedāvājumu pasākumā “Izstāde - gadatirgus 2017" Aizkrauklē.

18.marts. Gulbenes novada bibliotēkā tikšanās ar dzejnieci un publicisti Andu Līci, Latvijai nozīmīgos datumus - 16. un 25.martu - atceroties.

18.marts. Plkst.16:00 Gulbenes sporta centrā “Gulbenes Buki/BJSS”: OC Limbaži.

19.marts. Tirzas amatierteātris “Mūžam tavs” un jauniešu teātra studija “Miljons” Rēzeknē piedalās Latvijas amatierteātru iestudējumu skatē.

Šonedēļ Gulbenes novada bibliotēkā norisināsies vairākas aktivitātes Gulbenes pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem.

Šonedēļ Gulbenes novada pašvaldības aģentūra „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” dosies uz novada pagastiem, lai tiktos ar tūrisma nozares uzņēmējiem.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste