22.03.2017. Tirzas pamatskolā Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas izbraukuma sēde. Sākums plkst. 15.30. Komiteju sēdes ir atklātas.

Darba kārtība

  1. Informācija par Eiropas Savienības sociālā fonda īstenojamajiem projektiem laika periodā 2017.-2022.gads.
  2. Par Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikuma apstiprināšanu.
  3. Iepazīšanās ar Tirzas pamatskolas darba aktualitātēm un tālākajām attīstības perspektīvām.