Gulbenes novada dome informē, ka no 2017.gada 1.janvāra ir mainīti norēķinu rekvizīti nekustamā īpašuma nodokļa samaksai.

Lūgums visiem, veicot nekustamā īpašuma nodokļa samaksu arī par 2016.gadu, nomainīt rekvizītus banku maksājumos.

Saņēmējs: Gulbenes novada dome

Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

Reģistrācijas Nr. 90009116327

Bankas konti:

AS SEB banka

Konts -LV03UNLA0050014339919

Kods -UNLALV2X

AS Citadele banka

Konts- LV41PARX0012592250001

Kods - PARXLV22

AS SWEDBANK

Konts -LV52HABA0551026528581

Kods -HABALV22

Veicot maksājumus internetbankā, maksājuma mērķī OBLIGĀTI jānorāda zemes vai ēku konti no maksāšanas paziņojuma, īpašuma adrese vai kadastra numurs, kas ļauj atpazīt maksājumu.

Ja veic maksājumu par citu personu, lūgums norādīt arī personas vārdu, uzvārdu vai uzņēmuma nosaukumu.

Pašvaldības dzīvokļu īrniekiem jāveic nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi saskaņā ar saņemto maksāšanas paziņojumu un tajā noteikto maksāšanas kārtību.

Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī - vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī avansa veidā par vairākiem termiņiem, bet nekavējot ceturkšņa termiņus, pretējā gadījumā tiek uzsākta nokavējuma naudas aprēķināšana 0,05 % apmērā no kavētā maksājuma summas.

               Nomaksāt nekustamā īpašuma nodokli iespējams pagastu pārvalžu kasēs un novada domes kasē 109.kabinetā, bankā, internetbankā, kā arī portālā www.epakalpojumi.lv.

               www.epakalpojumi.lv nodrošina aktuālus datus par nekustamo īpašumu gan no pašvaldības, gan Kadastra informācijas sistēmas, iespējams veikt nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu un pieteikties dokumentu saņemšanai e-pastā.

Lienīte Reinsone,
Gulbenes novada domes Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītāja