Gulbenes novada dome informē, ka tiek rīkota nomas objekta piedāvājumu atlase dzīvojamajām telpām programmas Erasmus+ Stratēģiskās partnerības projekta “Senior Plus”, līguma Nr.2015-1-IT02-KA204-015472, ietvaros, lai nodrošinātu dzīvesvietu astoņiem senioriem – brīvprātīgajiem:

05.06.2017.-27.06.2017. – 2 senioriem no Francijas un 2 senioriem no Itālijas;

10.07.2017.-31.07.2017. – 2 senioriem no Francijas un 2 senioriem no Portugāles.

                Piedāvājumi iesniedzami Gulbenes novada domē, adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, Izglītības, kultūras un sporta nodaļā, 309.kabinetā, līdz 2017.gada 8.maijam plkst.14:00.

                Kontaktpersona: Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas izglītības darba speciāliste – vadītāja vietniece Anita Birzniece, tālr.26698096, e-pasts: .

                Gulbenes novada domes 2017.gada 30.marta sēdē (protokols Nr.4, 42.§) apstiprināti nomas objekta atlases kritēriji.