3.aprīlis. Starptautiskā projekta „Senior Plus” ietvaros praksē-brīvprātīgajā darbā uz Portugāli dodas divas seniores no Druvienas pagasta grupas. Viņas projekta parnertvalstī uzturēsies līdz 24.aprīlim.

3.aprīlis. Sākas audzēkņu uzņemšana Gulbenes skolu 1.klasēs.

4.aprīlis. Gulbenes kultūras centrā skolu 5.-9.klašu koru kopmēģinājums.

4.aprīlis. Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis piedalās atkritumu poligona „Kaudzītes” sanāksmē.

4.aprīlis. Gulbenes novada kultūras un tautas namu vadītāju sanāksme.

4.aprīlis. Gulbenes novada dziesmu dienas „BrāliBrāli” organizatoru sanāksme.

4.aprīlis. Gulbenes novada bibliotēkā Eiropas kultūras vakars “Ko es zinu par savām tiesībām?”.

4.aprīlis. Sanāksme par Gulbenes novada jaunatnes politikas stratēģijas izstrādi turpmākajiem gadiem.

4.aprīlis. Sanāksme par E.Čakara piemiņas kausa basketbolā organizēšanu.

5.aprīlis. Gulbenes novada Piļu un muižu pārstāvju sanāksme Gulbenes novada domē.

5.aprīlis. Gulbenes vidusskolā matemātikas 4.klašu konkursa – olimpiādes 4.kārta „Tik vai....Cik?”.

5.aprīlis. Tirzas pamatskolas sporta zālē stafetes “Drošie un veiklie” E grupas skolēniem.

5.aprīlis. Gulbenes novada domes Sporta komisijas sanāksme.

5.aprīlis. Gulbenes novada pašvaldības pārstāvju dalība Latvijas valsts simtgades svētku programmas atklāšanai veltītajā svinīgajā sarīkojumā Rīgas pilī.

5.aprīlis. Lizuma pagastā atklāj telpas, kas, remontdarbu rezultātā, tika piemērotas Lizuma vidusskolas vispārējās pirmsskolas izglītības programmas realizācijas vajadzībām.

6.aprīlis. Gulbenes novada bibliotēkā Valsts ieņēmumu dienesta seminārs par elektroniskajiem pakalpojumiem.

6.aprīlis. Gulbenes novada domes Stāmerienas pils darbības stratēģijas ieviešanas darba grupas sanāksme Stāmerienas pagastā.

6.aprīlis. Gulbenes novada domes Iepirkumu nodaļas speciālistu dalība seminārā Madonā.

6.aprīlis. Gulbenes novada amatierteātru režisoru sanāksme.

7.aprīlis. Gulbenes novada pilsētas un pagastu bibliotēku darbinieku seminārs Gulbenes novada bibliotēkā.

7.aprīlis. Slēpošanas seriāla „Baltās trases” apbalvošanas pasākums.

7.aprīlis. Gulbenes novadu apmeklē Vidzemes plānošanas reģiona energoplānošanas eksperts.

7.aprīlis. Gulbenes novada pirmsskolas pedagogu pieredzes apmaiņas brauciens uz Koknesi.

7.aprīlis. Gulbenes novada pašvaldības pārstāvju dalība Meža dienu talkā Liedes kalnos Jaungulbenes pagastā.

7.aprīlis. Litenes pirmsskolas izglītības iestādes 50 gadu jubilejai veltīts pasākums.

7.aprīlis. Gulbenes novada pašvaldības pārstāvju dalība Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas sanāksmē Jelgavā.

8.aprīlis. Gulbenes novada bibliotēkā literārā kafejnīca “Mūsējie par savējiem”.

8.aprīlis. Gulbenes novada mazo vokālistu konkurss "Balss burvis 2017" Gulbenes kultūras centrā.

8.aprīlis. Tirzas kultūras namā Gulbenes, Madonas un Alūksnes novadu deju kolektīvu sadancis "Brūnos aprīļa vakaros brūni pumpuri pasauli dala..".

8.aprīlis. Tirzas pamatskolas sporta zālē pirmo reizi norisinās Tirzas pagasta un Gulbenes novada atklātais badmintona čempionāts gan vienspēlēs, gan divspēlēs.

8.aprīlis. Gulbenes novada pašvaldība nodrošina Gulbenes novada skolēnu nokļūšanu uz Jauno fiziķu skolas nodarbībām Rīgā.

9.aprīlis. Lizuma kultūras namā Gulbenes novada folkloras kopu saiets.

Šonedēļ pēc ekspluatācijā pēc rekonstrukcijas plānots pieņemt Gulbenes novada jauniešu centru „Bāze”, kas atrodas Gulbenē, Brīvības ielā 22. Līdz ar to, jaunatnes darbinieki uzsāks pārcelšanos atpakaļ no savām pagaidu telpām Vidus ielā 7.

Gulbenes novada bibliotēka uzsāk gatavošanos iestādes 70 gadu jubilejas pasākumam, kas notiks šomēnes.

Šonedēļ Gulbenes novada būvvalde plāno izsniegt būvatļaujas būvuzņēmējiem, kas tuvākajā laikā uzsāks Lapu ielas Beļavas pagastā un ceļa “Brīvības-Brīvības 87” pārbūvi.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste