Gulbenes novada vēlēšanu komisija noteikusi novada vēlēšanu komisijas laiku kandidātu sarakstu pieņemšanai Gulbenes novada pašvaldības 2017.gada vēlēšanām no 2017.gada 14.aprīļa (piektdiena) līdz 24.aprīlim (pirmdiena).

Darba laiks:

15.aprīlis (sestdiena)   no plkst. 10.00 - 13.00

17.aprīlis (pirmdiena) no plkst. 9.00   - 11.00

19.aprīlis (trešdiena)   no plkst. 16.00 - 18.00

20.aprīlis (ceturtdiena) no plkst. 11.00 - 14.00

22.aprīlis (sestdiena)   no plkst. 10.00 - 12.00

24.aprīlis (pirmdiena) no plkst. 13.00   - 18.00

Saraksti jāiesniedz Gulbenes novada domes administratīvajā ēkā, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, 2.stāva zāle.

Par kandidātu sarakstu iesniegšanu ārpus noteiktā laika lūdzam vienoties ar vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju. Vēlēšanu komisijas kontakttālruņi par kandidātu sarakstu iesniegšanu:

-       novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Vita Kravale, 64497712, 29108218;

-       novada vēlēšanu komisijas sekretāre Viktorija Karuzina, 64497716, 26170489.

Vēlēšanu komisijas kontakttālruņi par kandidātu sarakstu lietojumprogrammas aizpildīšanu – novada vēlēšanu komisijas datorspeciālisti Ģirts Vilde, 64497728, 26539206 un Daumants Lūkins, 64497728,  26179559.