30.03.2017. Gulbenes novada domes sēdē tika nolemts (protokols Nr.4, 22.§) no 01.04.2017. sākt Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam izstrādi. Par attīstības programmas izstrādes vadītāju apstiprināts Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Jānis Barinskis.

Atbilstoši Gulbenes novada domes sēdes lēmumam attīstības programma jāizstrādā līdz 31.03.2018.

Attīstības programmas izstrādei izveidotas 3 darba grupas.

  • Sabiedrības attīstības darba grupa (Arnis Šķēls, Lauris Šķenders, Ilze Vanaga, Edīte Kanaviņa, Jānis Antaņevičs, Vilnis Lapiņš, Gunta Krevica)
  • Ekonomikas un labklājības attīstības darba grupa (Lienīte Reinsone, Liena Kazāka, Gints Āboliņš, Māris Jansons, Raitis Melderis, Normunds Audzišs, Daiga Muktupāvela, Iveta Kovtuņenko)
  • Kultūrtelpas un dzīvesvides attīstības darba grupa (Edīte Siļķēna, Antra Sprudzāne, Anita Vaska, Ziedonis Lazdiņš, Laima Šmite-Ūdre, Voldemārs Mezītis, Ainārs Brezinskis)

Atbildīgā par informācijas apkopošanu un sabiedrības līdzdalības nodrošināšanu uzsāktajā attīstības plānošanas procesā ir Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas teritorijas plānotāja Dace Kurša.