Drukāt

30.03.2017. Gulbenes novada domes sēdē tika nolemts (protokols Nr.4, 22.§) no 01.04.2017. sākt Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam izstrādi. Par attīstības programmas izstrādes vadītāju apstiprināts Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Jānis Barinskis.

Atbilstoši Gulbenes novada domes sēdes lēmumam attīstības programma jāizstrādā līdz 31.03.2018.

Attīstības programmas izstrādei izveidotas 3 darba grupas.

Atbildīgā par informācijas apkopošanu un sabiedrības līdzdalības nodrošināšanu uzsāktajā attīstības plānošanas procesā ir Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas teritorijas plānotāja Dace Kurša.