19.04.2017. Ābeļu ielā 2 Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde, sākums plkst. 15.00. Komiteju sēdes ir atklātas.

Darba kārtība

  1.    Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2011.gada 29.decembra noteikumos “Gulbenes novada mākslinieku, audzēkņu, to pedagogu un kolektīvu, to vadītāju apbalvošana par sasniegumiem mūzikā, mākslā un kultūrā”.
  2.    Par grozījumiem Lizuma vidusskolas nolikumā.