Drukāt

Šonedēļ aktīvs ūdens attīrīšanas darbs notiek Gulbenes pilsētai piederošajā Dzirnavu dīķī, kur nepilna 1,5 ha platībā ūdenstilpne tiek attīrīta no niedrēm.

“Beidzot realizējam aizvadītajā rudenī iecerēto. Dzirnavu dīķis ir ļoti aizaudzis ar niedrēm, kas galvenokārt traucē ūdenstecei, taču niedru saaugums ir tik apjomīgs, ka to bez speciālas tehnikas nav iespējams izpļaut. Tādēļ talkā esam aicinājuši Latvijas ūdens resursu attīstības asociāciju, kas uz Gulbeni atgādāja niedru zāles pļaujamo tehniku – peldošu, specializētu pļaujmašīnu. Jāpiebilst, ka niedres tiek izpļautas un nogādātas krastmalā nevis atstātas ūdenī satrūdēšanai, ” stāsta Jānis Krastiņš, Gulbenes pilsētas pārvaldes komunālinženieris.

Jana Igaviņa, Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste