Gulbenes novadā par skaistu tradīciju ir kļuvusi mūsu ģimeņu godināšana par sasniegumiem un ieguldījumu novada attīstībā, atpazīstamībā un sabiedriskajā dzīvē. Tālab 13.maijā Gulbenes kultūras centrā pulcējās tās ģimenes, kas šogad tika apbalvotas ar Gulbenes novada pašvaldības Atzinības rakstu.

Atzinības raksts piešķirts:

 • Baibas un Edgara Eiduku ģimenei – par aktīvu līdzdalību Druvienas pagasta sabiedriskajās aktivitātēs, darba tikuma godāšanu ģimenē;
 • Guntras un Āra Berķu ģimenei – kā stiprai un tradīcijām bagātai ģimenei Stāmerienas pagastā;
 • Edītes un Edija Lazdiņu ģimenei, – par ģimenes aktīvu līdzdalību radošo interešu attīstībā Beļavas pagastā;
 • Irisai un Rolandam Puidzu ģimenei,– par dzimtas kopā turēšanos un dalību Lejasciema pagasta sabiedriskajā dzīvē;
 • Dagnijas un Māra Mežuļu ģimenei,– par uzņēmējdarbības veicināšanu un atbalstu Līgo pagasta kultūras un sabiedriskajai dzīvei;
 • Maritas un Vitālija Plato ģimenei, – kā aktīvai, uzņēmīgai un radošai dzimtai Litenes pagastā;
 • Anitas un Viktora Kostigovu ģimenei,– kā Lizuma pagastā nozīmīgai un sabiedriski aktīvai ģimenei;
 • Ineses un Ivara Veismaņu ģimenei, – par audžubērniem sniegto mīlestību un radīto ģimenes sajūtu;
 • Ingas Skudras un Andra Savrucka ģimenei,– kā aktīvai, stiprai un veiksmīgai ģimenei Galgauskas pagastā;
 • Ineses Lesiņas un Ulda Vītola ģimenei, – par aktīvu dalību Jaungulbenes pagasta sabiedriskajās, kultūras un sporta aktivitātēs;
 • Ineses un Mārtiņa Skudru ģimenei, – par aktīvu līdzdalību Tirzas pagasta sabiedriskajā un kultūras dzīvē;
 • Aelitas Medejses un Raimonda Lapiņa ģimenei,– par sabiedriskām aktivitātēm un folkloras tradīciju kopšanu Rankas pagastā;
 • Daigas un Pētera Bleikšu ģimenei, – par ģimenes darbīgumu, radošumu un atsaucību sabiedriskajās aktivitātēs Gulbenes 2.vidusskolā;
 • Margrietas un Ata Anžu ģimenei,– par dzimtas spēku un ģimenes tradīciju saglabāšanu vairākās paaudzēs;
 • Ilzes un Aināra Nogobodu ģimenei, – par ģimenes darbīgumu, radošumu un atsaucību sabiedriskajās aktivitātēs Gulbenē;
 • Artas un Jāņa Katanu ģimenei, – kā nozīmīgai, aktīvai, atsaucīgai un strādīgai ģimenei Stradu pagastā;
 • Edītes un Roberta Ķikustu ģimenei, - par ģimenes darbīgumu, radošumu, atsaucību sabiedriskajās aktivitātēs un uzticību Gulbenes novadam;

Svinīgo pasākumu kuplināja Gulbenes novada „Balss burvis 2017” titula ieguvēja Kate Jankova, Gulbenes 2.vidusskolas 2.klases un 5.-6.klašu tautisko deju kolektīvi (vadītāja Dace Freimane), Gulbenes kultūras centra tautisko deju kolektīvs „Ratiņš” (vadītāji Iva un Kārlis Venti), kā arī brīvprātīgais jaunietis no Itālijas - Francesco Cassissa.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste