Drukāt

Gulbenes novadā par skaistu tradīciju ir kļuvusi mūsu ģimeņu godināšana par sasniegumiem un ieguldījumu novada attīstībā, atpazīstamībā un sabiedriskajā dzīvē. Tālab 13.maijā Gulbenes kultūras centrā pulcējās tās ģimenes, kas šogad tika apbalvotas ar Gulbenes novada pašvaldības Atzinības rakstu.

Atzinības raksts piešķirts:

Svinīgo pasākumu kuplināja Gulbenes novada „Balss burvis 2017” titula ieguvēja Kate Jankova, Gulbenes 2.vidusskolas 2.klases un 5.-6.klašu tautisko deju kolektīvi (vadītāja Dace Freimane), Gulbenes kultūras centra tautisko deju kolektīvs „Ratiņš” (vadītāji Iva un Kārlis Venti), kā arī brīvprātīgais jaunietis no Itālijas - Francesco Cassissa.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste