22.maijs. Gulbenes novada pašvaldības starpinstitūciju sanāksme.

23.maijs. Vidzemes skolēnu Dziesmu dienas “BrāliBrāli, skani tāli!” organizatoru darba grupas sanāksme.

23.maijs. Gulbenes novada pašvaldības speciālistu un skolu pašpārvalžu pārstāvju tikšanās jauniešu centrā „Bāze”.

24.maijs. Gulbenes sporta centra stadionā norisinās sporta spēles cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

24.maijs. Gulbenes novada pašvaldības grāmatvežu sanāksme.

24.maijs. Projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” ietvaros visā novadā sākas informatīvās akcijas un semināra par slimību profilakses jautājumiem. Nodarbību grafiks šeit.

24.maijs. Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāju dalība seminārā Cēsīs par labo praksi, īstenojot CFLA projektus.

24.maijs. Lizuma vidusskolas stadionā sacensības “Sporto visa klase”.

25.maijs. Lejasciemā Gulbenes novada orientēšanās sacensību "Gulbene 2017" III kārta.

25.maijs. Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārbaude īstenotajam Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis” kapacitātes paaugstināšanas projektam.

25.maijs. Gulbenes novada domes sēde.

25.-26.maijs. Gulbenes novada bibliotēkas pārstāvju dalība reģionu galveno bibliotēku bibliotekāru seminārā Valmierā.

26.-28.maijs. Gulbenes novada pašvaldības pārstāvju un Gulbenes vidusskolas 1.-4.klašu vokālā ansambļa (vadītāja Velga Kočāne) dalība Ekoloģijas festivālā un vokālo ansambļu konkursā Polijā, Kenčinā.

25.maijs. Gulbenes novada iestāžu un pārvalžu vadītāju sanāksme.

26.maijs. Gulbenē, Ozolkalnā, Lejasciemā Vidzemes skolēnu Dziesmu diena “BrāliBrāli, skani tāli!”.

27.maijs. 15 Gulbenes novada skolu kolektīvi piedalās tautas deju festivālā „Latvju bērni danci veda” Cēsīs.

27.maijs. Gulbenes sporta centrā Egila Čakara piemiņas spēle basketbolā un BUKIEM 20.

27.-28.maijs. Staru mototrasē Latvijas čempionāts motokrosā un Latvijas junioru čempionāts un Latvijas kauss motokrosā. Pirmajā dienā uz starta dodas arī gulbenieši – Didzis Gorbenko un Jānis Paipals.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste