Atbildot uz Gulbenes novada iedzīvotāju jautājumiem par Gulbenes novada pašvaldības amatpersonām izmaksāto atalgojumu 2017.gada aprīlī, konkrēti Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētājai, priekšsēdētājas vietniecei un locekļiem, pašvaldība sniedz skaidrojumu.

2017.gada aprīlī izmaksātajā atalgojumā ir iekļauta noteiktā mēnešalga un vienreizējais atlaišanas pabalsts sakarā ar Gulbenes novada Lizuma, Litenes, Lejasciema, Rankas, Gulbenes pilsētas un Jaungulbenes bāriņtiesas likvidāciju un amata attiecību izbeigšanu.

Atlaišanas pabalsts izmaksāts, pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 3.panta otro daļu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 17.panta pirmo un otro daļu un Gulbenes novada domes 2016.gada 28.aprīļa un 2016.gada 29.decembra sēdē pieņemtajiem lēmumiem par augstāk minēto iestāžu likvidāciju un darbinieku atbrīvošanu no amata. Atlaišanas pabalsta apmērs noteikts, ņemot vērā kopējo amatpersonas nepārtraukto nodarbinātības ilgumu pašvaldības institūcijās. Gulbenes novada domes rīkojums par atlaišanas pabalsta izmaksu astoņām amatpersonām izdots 2017.gada 24.aprīlī pēc konsultācijām ar Valsts darba inspekciju, Finanšu ministriju un Valsts kontroli, jo astoņas no desmit pretendentu atlases procesa rezultātā ievēlētajām amatpersonām Gulbenes novada bāriņtiesā ir personas, kas strādāja pašvaldības bāriņtiesu sistēmā arī pirms vienotas iestādes izveides.

Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļu mēnešalgas noteiktas atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam, attiecīgi 1170 eiro, 1082 eiro un 800 eiro pirms nodokļu nomaksas.

Lai nodrošinātu finanšu un darbaspēka resursu efektīvu izmantošanu, 2016.gada 28.aprīļa sēdē Gulbenes novada dome pieņēma lēmumu ar 2017.gada 1.janvāri izveidot jaunu Gulbenes novada pašvaldības aizbildnības un aizgādnības iestādi „Gulbenes novada bāriņtiesa” un līdz 2016.gada 31.decembrim likvidēt visas līdzšinējās atsevišķās bāriņtiesas, kuru funkcijas turpmāk pildīs jaunizveidotā institūcija. Visi likvidējamo bāriņtiesu darbinieki līdz 2016.gada 31.oktobrim saņēma brīdinājumu par atbrīvošanu no atmata sakarā ar iestāžu likvidāciju un 2016.gada 31.decembrī atbrīvoti no amata. Līdz 2016.gada 31.maijam tika izsludināta pieteikšanās uz bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un locekļu amatiem. Pieteikumus izsludinātajām vakancēm iesniedza arī vairāki likvidēto bāriņtiesu darbinieki.

Saskaņā ar Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļu amata pretendentu atlases vērtēšanas komisijas ieteikumu un apvienotās Gulbenes novada domes Finanšu un izglītības, kultūras un sporta komitejas ieteikumu, 2016.gada 22.jūnijā Gulbenes novada dome ievēlēja bāriņtiesas priekšsēdētāju un bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku, bet 2016.gada 28.jūlijā – bāriņtiesas locekļus. Darbinieki ievēlēti uz laiku no 2017.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste