Šobrīd izstrādes procesā ir jaunais novada teritorijas plānojums, tiek izstrādāta tā 2. redakcija, iestrādāti iesniegtie iedzīvotāju priekšlikumi un ierosinājumi. Mums svarīgs ir katrs novada iedzīvotājs, viņu domas, līdzdalība plānošanas procesos, lai paši būtu saimnieki un noteicēji savā novadā. Saistībā ar teritorijas attīstību skolām bija iespēja piedalīties Gulbenes novada domes izsludinātajā konkursā “Es plānoju savu novadu”. Izvērtējot rezultātus, izsakām pateicību K.Voldemāra 8.klases skolniecei Montai Jasmīnai Endelei, kura aktualizēja problēmu Beļavas pagastā par Opulīša ezera (11 ha) attīrīšanu un peldvietas ierīkošanas nepieciešamību.

Gulbenes novads ir bagāts ar ezeriem – ap 98 ezeri un citas ūdenstilpes. Gulbenes novadā dziļākais ezers ir Ušura ezers, bet lielākais – Ludza ezers.

Upes un ezeri ir novada bagātība un resurss, kas varbūt netiek pilnvērtīgi izmantots. Varbūt par to ir vērts padomāt gan uzņēmējiem, gan tūrisma jomā strādājošajiem, jo novads būs tāds, kādi būsim mēs paši.

Gulbenes novada domes teritorijas plānotāja Dace Kurša