5.jūnijs. Pasākuma „Gulbenes novads. Saknes. Piederība” organizatoru darba grupas sanāksme.

5.-10.jūnijs. Gulbenes novadā norisinās mākslas plenērs “Ainava ar sauli. Māksliniekam Leo Svempam -120”.

6.jūnijs. Gulbenes novada domes Kultūras komisijas sanāksme.

6.jūnijs. Pieredzes apmaiņā Gulbenē 1.pirmsskolas izglītības iestādē ierodas kolēģi no Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes.

7.-8.jūnijs. Rankas pagasta Gaujasrēveļos norisinās kursi Gulbenes novada pedagogiem par radošu mācību vidi.

7.jūnijs. Tirzas un Galgauskas pagastā iedzīvotājiem projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” ietvaros iespējams bez maksas iepazīties ar ķermeņa struktūras mērītāju.

7.jūnijs. Stradu pagasta Stāķu bibliotēkā lasīšanas stunda “Bērnu un jauniešu žūrija – 2017”.

8.jūnijs. Gulbenes novada izglītības iestāžu vadītāju sanāksme.

8.jūnijs. Kopā pulcējās Gulbenes novada brīvprātīgie floristi, lai pārrunātu veicamos darbus sakarā ar gatavošanos Novadnieku dienām 2017 „Gulbenes novads. Saknes. Piederība”.

9.jūnijs. Gulbenes novada domes izpilddirektores Gunas Švikas dalība Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas sanāksmē Preiļos.

9.jūnijs. Gulbenes novadā pieredzes apmaiņas vizītē ierodas Rietavas (Lietuva) pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu delegācija.

9.jūnijs. Izlaidumi Gulbenes novada skolās.

9.jūnijs. Gulbenes novada kultūras darbinieku sanāksme.

9.jūnijs. Līgo un Jaungulbenes pagastā iedzīvotājiem projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” ietvaros iespējams bez maksas iepazīties ar ķermeņa struktūras mērītāju.

9.jūnijs. Gulbenes novada senioru sporta svētki Lejasciemā.

9.-10.jūnijs. Gulbenes novada bibliotēkā notiek seminārs par veselīgu uzturu „Veselīgi. Radoši. Ilgtspējīgi”.

10.jūnijs. Gulbenes novada pārstāvji piedalās Jūrmalā notiekošajās veterānu sacensībās pludmales volejbolā.

10.-11.jūnijs. Gulbenē notiek amatierteātru un pūtēju orķestru festivāls "Hepenings 2017”.

10.jūnijs. Mākslas plenēra “Ainava ar sauli. Māksliniekam Leo Svempam -120” darbu izstādes atklāšana Gulbenes Sarkanajā pilī.

10.jūnijs. Lejasciema pagasta Mālu bibliotēkas āra lasītavas atklāšana: spēļu turnīri bērniem, Īrisas Puidzes dzejas lasījumi.

10.jūnijs. Izlaidumi Gulbenes novada skolās.

11.jūnijs. Gulbenes stadionā Latvijas 2.līgas čempionāta futbolā spēle FB Gulbene - Ludzas NSS.

Šonedēļ Gulbenē plānots uzsākt ielu horizontālo apzīmējumu krāsošanu.

Šonedēļ Gulbenes novada jauniešu centrs „Bāze” realizē starptautisku projektu „Social youth”.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste