Gulbenes novada būvvalde 2017.gada 7.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.BIS/BV-5.2-2016-4 (BV 2.7/16/99) par nepieciešamību organizēt publisku apspriešanu būvniecības iecerei “Viesu mājas“ būvniecība “Vecais Pasts”, Lizumā, Lizuma pagastā, Gulbenes novadā (kadastra numurs 5072 006 0257).

Būvniecības iecere paredz kādreizējo telekomunikāciju centra ēku pārbūvēt par viesu māju.

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.671 “Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” 6.punktu, būvniecības ieceres publisko apspriešanu uzsāk divu mēnešu laikā pēc lēmuma par publiskās apspriešanas nepieciešamību pieņemšanas.

Būvniecības ierosinātājs: Aleksandrs Ogorodovs.

Lēmums