25.05.2017. Gulbenes novada domes sēdē ir nolemts uzsākt Gulbenes novada jaunatnes politikas stratēģijas 2018.-2024.gadam izstrādi no 01.06.2017., stratēģijas izstrāde plānota līdz 2018. gada 30. aprīlim.

  • Jaunatnes politikas stratēģijas izstrādes vadītājs ir Gulbenes novada domes jaunatnes lietu speciālists Lauris Šķenders.
  • Stratēģijas darba uzdevums un izpildes termiņi norādīti 25.06.2017. Gulbenes novada domes sēdes 22. pielikumā.
  • Stratēģijas izstrādes darba grupa:

Lauris Šķenders – Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas jaunatnes lietu speciālists,
Anita Birzniece – Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas izglītības darba speciāliste – vadītāja vietniece,
Oskars Kreišmanis – biedrības “Gulces Gēns” pārstāvis,
Līva Lilija Graņica – Gulbenes novada valsts ģimnāzijas pārstāve,
Lana Upīte – Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” jaunatnes lietu speciāliste.