Gulbenes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Vita Kravale ir noteikusi jaunievēlētās domes pirmo sēdi 2017.gada 19.jūnijā, sākums plkst. 9.00. Sēdes norises vieta – Gulbenes novada domes mazā zāle, 2.stāvs, Ābeļu ielā 2, Gulbenē.

Sēdes darba kārtībā viens jautājums – Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas. Domes sēdes ir atklātas.

Atbilstoši vēlēšanu rezultātiem Gulbenes novada domē uz 17 vietām ievēlētie deputāti

Nr.

p.k.

Vārds, uzvārds

Saraksta nosaukums

1.

Normunds Audzišs

Zaļo un Zemnieku savienība

2.

Mārtiņš Bogdans

No sirds Latvijai

3.

Andis Caunītis

Partija "VIENOTĪBA"

4.

Gunārs Ciglis

Zaļo un Zemnieku savienība

5.

Larisa Cīrule

No sirds Latvijai

6.

Lāsma Gabdulļina

Zaļo un Zemnieku savienība

7.

Ieva Grīnšteine

Partija "VIENOTĪBA"

8.

Stanislavs Gžibovskis

Zaļo un Zemnieku savienība

9.

Edīte Kanaviņa

Politiskā partija "Reģionu alianse"

10.

Valtis Krauklis

Politiskā partija "Reģionu alianse"

11.

Intars Liepiņš

Partija "VIENOTĪBA"

12.

Normunds Mazūrs

Politiskā partija "Reģionu alianse"

13.

Ilze Mezīte

Partija "VIENOTĪBA"

14.

Guntis Princovs

Politiskā partija "Reģionu alianse"

15.

Guna Pūcīte

Zaļo un Zemnieku savienība

16.

Anatolijs Savickis

No sirds Latvijai

17.

Andris Vējiņš

Zaļo un Zemnieku savienība

Ar jaunievēlētās domes pirmo sēdi izbeidzas iepriekšējās domes pilnvaras.

Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 18.panta pirmā daļa paredz, ka deputātam ir deputāta apliecība un deputāta nozīme, ko viņam izsniedz attiecīgā dome. Apliecību un nozīmi deputāts lieto visu savu pilnvaru laiku. Lai nodrošinātu šo likuma normas izpildi, jaunievēlētajiem deputātiem uz pirmo sēdi lūgums ņemt līdzi iesniegt domes sekretārei dokumentu foto.

Informē V.Kravale, Gulbenes novada domes vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja