Drukāt

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Vējiņš apstiprinājis 19.06.2017. ārkārtas domes sēdes darba kārtības projektu. Sēde notiek Ābeļu ielā 2, Gulbenē, sākums plkst. 14.00.

Darba kārtības projekts

  1. Par Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu.
  2. Par pastāvīgo komiteju izveidošanu.
  3. Par Gulbenes novada domes deputātu ievēlēšanu domes pastāvīgo komiteju sastāvā.
  4. Par Administratīvās komisijas un Civilās aizsardzības komisijas izveidošanu.