Drukāt

21.06.2017. Dīķa ielā 1 Gulbenes novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde, sākums plkst. 13.00.

DARBA KĀRTĪBA
1.Par Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā iekļauto datu precizēšanu (Pielikumi).
2. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
3. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
4. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
5. Par īres līguma pārformēšanu.
6. Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.

Visi jautājumi skatāmi slēgtā sēdes daļā.