Medību koordinācijas komisija, izskatot AS “Latvijas valsts meži” iesniegumu par dzīvnieku nodarītajiem postījumiem mežsaimniecībai Gulbenes novada Rankas pagastā, mednieku biedrības ”Mednieku klubs “Krustakmens”” apmedījamā teritorijā, ir aprēķinājusi zaudējumus 4139,48 eiro apmērā, ko nodarījuši aļņi priežu jaunaudzēm. Ir pieņemts lēmums mednieku klubam organizēt intensīvākas aļņu medības postījumu vietās un to tuvumā. Medības uzsākt, sākot ar attiecīgās sugas medību termiņa iestāšanos, negaidot medības ar dzinējiem noteikto sezonas sākumu, un savlaicīgi vērsties virsmežniecībā pēc papildus limita aļņu medību atļaujām. Ieteikums arī blakus esošo kolektīvu teritorijās pievērst uzmanību iespējamiem aļņu postījumiem meža kultūrās un organizēt intensīvākas medības tajās vietās.                                                              

Medību koordinācijas komisijas priekšsēdētājs A.Caunītis