Drukāt

2017.gada sākumā Gulbenes novada dome ir ieguvusi finansējumu Jaunatnes politikas valsts programmā atbalstam jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī. Tādejādi Gulbene ir ieguvusi iespēju veicināt jauniešu līdzdalību dažādu līmeņu lēmumu pieņemšanā un veicināt brīvprātīgo darbu dažādos līmeņos. Gulbenes novada dome ir saņēmusi atbalstu projektam “Parole:2 brīvprātīgi”.

Projekta mērķis ir radīt sistēmisku pieeju brīvprātīgajam darbam un veicināt jauniešu līdzdalību ar dažādām līdzdalības metodēm un pieejām, kas kopumā ilgtermiņa veicinās jauniešu lokālpatriotismu un vēlmi atgriezties dzimtajā pusē.

Nozīmīgākās aktivitātes:

  1. brīvprātīgā darba organizatoru tikšanās;
  2. brīvprātīgā darba aktivitātes vasaras periodā;
  3. apmācības par līdzdalības metodēm;
  4. līdzdalības metožu izmantošana.

Kā jau minēts, tad viena no projekta nozīmīgākajām aktivitātēm būs apmācības par līdzdalības metodēm. Augusta beigās skolotāji, kas saistīti ar pašpārvaldēm, un jaunatnes darbinieki mācīsies plecu pie pleca par līdzdalības metodēm un kā tās var izmantot savā darbā, lai noskaidrotu jauniešu viedokli, tādejādi arī gūstot atgriezenisko saisti savam darbam. Šādā veidā tiks nodrošināta jauniešu viedokļa paušana par tiem svarīgiem jautājumiem.

Projektā kā nozīmīgākie partneri ir piesaistīti jauniešu centri, kuri ikdienā veic darbu ar jaunatni, tādejādi jauniešu centri varēs izmantot apgūtās metodes, lai noskaidrotu jauniešu viedokli un to pēc tam izmantotu, lai pārstāvētu un aizstāvētu jauniešu intereses.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

log p2

Lauris Šķenders,
Gulbenes novada domes jaunatnes lietu speciālists