18.jūlijs. Gulbenes novada sociālajā dienestā darba vizītē ierodas Latvijas Sarkanā Krusta ģenerālsekretārs Uldis Līkops.

18.jūlijs. Gulbenes novada jaunatnes lietu speciālists tiekas ar novada brīvprātīgajiem, lai precizētu darāmos darbus Novadnieku dienu 2017 ietvaros.

18.-21.jūlijs. Risinās karjeras vasaras dienas “Kamēr augu, tikmēr domāju” jauniešu centrā “Bāze”.

18.-22.jūlijs. Basketbola nometne kopā ar treneriem no ASV Gulbenes novada bērnu un jauniešu sporta skolā.

19.jūlijs. Tautsaimniecības komitejas sēde. Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde.

20.jūlijs. Finanšu komitejas sēde.

21.jūlijs. Gulbenes novadā darba vizītē ierodas Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji, lai runātu par bijušās Jaungulbenes Profesionālās vidusskolas ēkas jautājumu.

21.jūlijs. PA “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” speciālisti organizē tikšanos novada piļu un muzeju apsaimniekotājiem un īpašniekiem, lai runātu par akciju “Apceļo Latvijas pilis un muižas”.

Par kultūras un sporta pasākumiem vairāk sadaļā Pasākumu kalendārs.

Jana Igaviņa,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste