19.07.2017. Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēdē izskatīja jautājumu par deleģēšanas līguma slēgšanu par izglītojamo pārvadājumiem – plānots, ka lielāko daļu līdzšinējo skolēnu autobusu maršrutus apkalpos SIA “Gulbenes autobuss”, plānotais līguma termiņš: 01.09.2017.-31.08.2018.

“Kartē ir iezīmēti 2017./2018. mācību gada skolēnu pārvadājumu maršruti. Lai gan mums ir konkrēti priekšlikumi, saprotam, ka situācija mācību gada sākumā var mainīties, tādēļ esam gatavi kopā ar SIA “Gulbenes autobuss” koriģēt plānojumu. Skolām apspriešanai, izmaiņu ierosināšanai ir elektroniski nosūtīti “Gulbenes autobuss” maršrutu kustības grafiki un izstrādātās kartes, kas veidotas pēc skolu sniegtajām ziņām par izglītojamo dzīvesvietu. Vēlreiz atgādinu – ja būs nepieciešams, veiksim izmaiņas. Savukārt tos, kas jau tagad vēlas iepazīties ar plānotajiem skolēnu pārvadājumu maršrutiem, aicinu sazināties ar savu izvēlēto izglītības iestādi vai interesēties pie manis – 26555722, ,” aicina Zintis Skopāns, Gulbenes novada domes Īpašumu pārraudzības nodaļas vadītājs.

Lēmums par deleģējuma līguma slēgšanu ar SIA “Gulbenes autobuss” par izglītojamo pārvadājumiem vēl jāpieņem Gulbenes novada domes sēdē. Nākamā domes sēde notiks 27.07.2017.