Drukāt

01.08.2017. Gulbenes novada domes speciālisti dosies uz Smilteni pieredzes apmaiņā par valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra darbu.

Gulbenē šāds centrs darbu sāks 01.09.2017., un Gulbenes novada domē tas iekļausies kā Administratīvi juridiskās nodaļas struktūrvienība “Gulbenes novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrs”.

Reģionālās attīstības centros, kas ir arī Gulbene, plānots sniegt atbalstu valsts pārvaldes portāla Latvija.lv e-pakalpojumu lietošanā, kā arī darbā ar e-parakstu un e-adresi, informēt par Uzņēmumu reģistra e-pakalpojumiem, pieņemt pašvaldībai adresētos iesniegumus un sniegt informatīvu atbalstu par pašvaldības pārziņā esošajiem jautājumiem.

Lēmumu par atbalstu valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei Gulbenē pieņēma domes deputāti 2015. gada 25. jūnija sēdē (protokols Nr. 15, 61. §).