27.07.2017. Gulbenes novada domes sēdē veiktas izmaiņas 28.01.2016. lēmumā "Par Gulbenes novada teritorijas plānojuma izstrādi un darba uzdevuma apstiprināšanu jaunā redakcijā". Ir apstiprināta teritorijas plānojuma izstrādes darba grupa šādā sastāvā:

Jānis Barinskis – Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas vadītājs, darba grupas vadītājs,
Dace Kurša – Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas teritorijas plānotāja, darba grupas sekretāre,
Anita Vaska – Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas teritorijas plānotāja, plānojuma kartogrāfe,
Guna Švika – Gulbenes novada domes izpilddirektore,
Aleksandrs Vasiļjevs – Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldes vadītājs,
Jānis Šmoteks – Gulbenes novada domes Īpašumu pārraudzības nodaļas ūdens un atkritumu saimniecības speciālists,
Aija Supe – Latvijas lauksaimniecības konsultāciju centra Gulbenes nodaļas uzņēmējdarbības konsultante,
Gints Āboliņš – Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītājs,
Andris Vējiņš – Gulbenes novada domes priekšsēdētājs.

Darba uzdevums Gulbenes novada teritorijas plānojuma izstrādei apstiprināts 28.01.2016.

Gulbenes novada domes 2009.gada 10.septembra saistošie noteikumi Nr.8 „Par Gulbenes novada teritorijas plānojumiem” ir piemērojami līdz jaunā Gulbenes novada teritorijas plānojuma spēkā stāšanās dienai.