Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Vējiņš ir apstiprinājis 10.08.2017. sēdes darba kārtības projektu. Sēde notiek Ābeļu ielā 2, sākums plkst. 9.00. Domes sēdes ir atklātas.

Darba kārtības projekts

1.Par apkures sistēmas izbūvi Gulbenes novada sociālā dienesta sociālajā dzīvojamajā mājā “Blomīte”.

ZIŅO: A.Vējiņš – Gulbenes novada domes priekšsēdētājs

2.Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Apkures sistēmas izbūve sociālajā dzīvojamā mājā „Blomīte””.

ZIŅO: A.Vējiņš - Gulbenes novada domes priekšsēdētājs

3.Par apkures katla nomaiņu Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldes Ozolkalna kultūras un sporta centrā “Zīļuks”.

ZIŅO: A.Vējiņš - Gulbenes novada domes priekšsēdētājs

4.Par aizņēmuma ņemšanu projektam „Apkures katla nomaiņa Ozolkalna kultūras un sporta centrā “Zīļuks””.

ZIŅO: A.Vējiņš - Gulbenes novada domes priekšsēdētājs