10.08.2017. Gulbenes novada domes sēdē deputāti nolēma:

  • atbalstīt Gulbenes novada sociālā dienesta ieceri izbūvēt granulu apkures katlu ar radiatoru apkures sistēmu Gulbenes novada sociālā dienesta sociālajā dzīvojamajā mājā “Blomīte”, ņemot ilgtermiņa aizņēmumu 50 500 EUR ar atmaksas periodu 20 gadi;
  • atbalstīt Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldes ieceri izbūvēt granulu apkures katlu Ozolkalna kultūras un sporta centrā “Zīļuks”, ņemot ilgtermiņa aizņēmumu 14 520 EUR un prioritāro ilgtermiņa aizņēmumu 9 680 EUR;
  • apstiprināt projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Gulbenes novada pašvaldības izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plānu;
  • apstiprināt deleģēšanas līgumu par pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanu – organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus siltumapgādes jomā Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu un Šķieneru ciemā.