SIA “Gulbenes autobuss” informē par grozījumiem apkalpotajos reģionālās vietējās nozīmes maršrutos. Izmaiņas stājas spēkā no 2017.gada 1.septembra.

  • Maršrutā Gulbene Rēveļi tiek samazināts braukšanas laiks, tādējādi mainot pienākšanas laiku atsevišķās pieturās. Autobuss no Gulbenes AO (autoosta) kursēs plkst.14.00, no Rēveļiem plkst. 15.05.
  • Maršrutā Gulbene Stāmeriena – Kalniena (caur Nagleni) tiek slēgti esošie reisi, bet atklāti jauni ar galapunktu Stāmerienas skola. Uz Stāmerienas skolu kursēs plkst.07.40 – 08.10, atpakaļ plkst. 08.15-08.45, uz Stāmerienas skolu plkst.15.30-16.00, atpakaļ plkst.16.05-16.35. Šie reisi kursēs mācību laikā no pirmdienas līdz piektdienai, bet skolēnu brīvdienās kursēs tikai pirmdienās, trešdienās, piektdienās.
  • Maršrutā Gulbene – Stāmeriena - Kalniena (caur Zeltaleju) tiek slēgts reiss plkst.05.55 no Gulbenes AO un atklāts reiss plkst.06.55 no Gulbenes AO ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai. Slēgts reiss plkst.06.40 no Kalnienas un atklāts reiss plkst.7.40 no Kalnienas ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai.
  • Maršrutā Gulbene – Letes reisam plkst.14.50 no Gulbenes AO un reisam plkst.17.25 no Gulbenes AO tiek samazināts braukšanas laiks, tādējādi mainot pienākšanas laiku atsevišķās pieturās. Tiek slēgts reiss plkst.07.45 no Gulbenes AO un atklāts reiss plkst.07.20 no Gulbenes AO. Tiek slēgts reiss plkst.08.35 no Letēm un atklāts reiss plkst.08.05 no Letēm. Tiek slēgts reiss plkst.15.40 no Letēm un atklāts reiss plkst.15.35 no Letēm. Tiek slēgts reiss plkst.18.15 no Letēm un atklāts reiss plkst.18.10 no Letēm.
  • Maršrutā Gulbene – Pērle tiek slēgts reiss plkst13.15 no Gulbenes AO un atklāts reiss plkst.13.25 no Gulbenes AO. Tiek slēgts reiss plkst14.55no Pērles un atklāts reiss plkst.15.10 no Pērles.
  • Maršrutā Gulbene Lizums reisam plkst.01.10 no Lizuma-3 tiek samazināts braukšanas laiks, tādējādi mainot pienākšanas laiku atsevišķās pieturās. Reisam plkst.00.15 tiek noteikts atiešanas laiks plkst.00.20 no Gulbenes AO un samazināts braukšanas laiks, tādējādi mainot pienākšanas laiku atsevišķās pieturās.
  • Maršrutā Gulbene – Tirza – Velēna – Gulbene tiek slēgts reiss plkst.07.55 no Gulbenes AO un atklāts reiss plkst.07.40 no Gulbenes AO. Reisam plkst. 12.35 no Gulbenes AO tiek samazināts braukšanas laiks, tādējādi mainot pienākšanas laiku atsevišķās pieturās. . Reisam plkst. 17.10. no Gulbenes AO tiek samazināts braukšanas laiks, tādējādi mainot pienākšanas laiku atsevišķās pieturās.
  • Maršrutā Gulbene Daukstes – Jaungulbene plkst.14.00 no Gulbenes AO tiek samazināts braukšanas laiks, tādējādi mainot pienākšanas laiku atsevišķās pieturās.

Sīkāka informācija pa autoostas tālruni 64471788.