28.08.2017. Ābeļu ielā 2 Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde, sākums plkst. 9:30. Komiteju sēde ir atklātas.

Darba kārtība

1.Informācija par Gulbenes novada pašvaldības līdzdalības lietderību biedrībā “Gulbenes buki”.

2.Par pārstāvi biedrībā „Gulbenes buki”.

3.Par grozījuma izdarīšanu Gulbenes sākumskolas nolikumā.

4.Par Gulbenes sporta centra nolikuma apstiprināšanu.

5.Par Gulbenes novada domes Sporta komisijas nolikuma apstiprināšanu.

6.Par Gulbenes novada domes pilnvarojumu.

7.Par Gulbenes novada bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu.