28.augustā Gulbenes novada domē viesojās „Lauvu kluba” (Vācija) pārstāve Mihaela Flūga, lai tiktos ar pašvaldības pārstāvjiem un tiem Gulbenes novada vidējās izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri šogad saņēma kluba stipendijas studiju uzsākšanai – 800 eiro apmērā katram.

lauvas

Šoreiz stipendijas saņēma 4 skolēni no Gulbenes novada valsts ģimnāzijas, Gulbenes vidusskolas un Gulbenes 2.vidusskolas.

Tikšanās laikā viņi pastāstīja par izvēlētajām augstskolām un studiju programmām, kā arī pateicās M.Flūgai par atbalstu.

Skolēnu izvēlētās augstskolas:

  • Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija – sporta zinātne;
  • Rīgas Tehniskā universitāte – datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte;
  • Latvijas Kultūras akadēmija – radošās industrijas;
  • Vidzemes Augstskola – mediji un žurnālistika.

Saņemtā stipendija tiks izlietota mācību izdevumu segšanai un nepieciešamo mācību līdzekļu iegādei.

Šī jau ir septītā reize, kad Gulbenes novada domes un „Lauvu kluba” sadarbības rezultātā novada audzēkņiem ir iespēja iegūt stipendiju studiju uzsākšanai.

Lai iegūtu stipendiju, kandidātam ir jāiesniedz pieteikums un motivācijas vēstule Gulbenes novada domē. Svarīgs ir vērtējums – gada vidējai atzīmei jābūt 7 balles un augstāk, tiek ņemti vērā panākumi mācību olimpiādēs vai zinātniski pētnieciskajā darbībā, kā arī tas vai pretendents ir maznodrošinātais, bārenis, audzina viens no vecākiem vai ir no daudzbērnu ģimenes.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste