Drukāt

28. un 29.augustā Rankas pagasta „Mīlmaņos” norisinājās mācības skolotājiem un jaunatnes darbiniekiem par līdzdalības metožu izmantošanu ikdienas darbā ar jauniešiem un ārpusstundu aktivitāšu organizēšanā un uzlabošanā.

Divas dienas burvīgā vietā pie Gaujas mēs mācījāmies, dzīvojām, runājām un dalījāmies pieredzē par to, kā izmantot līdzdalības metodes ikdienas darbā ar jauniešiem, skolēniem un sabiedrību kopumā. Jau pašā sākumā mēs jautājām sev un pārējiem, kas tad ir līdzdalība? Vai par līdzdalību var nosaukt arī vienkāršu pieklājību, piemēram, no rīta pagatavojot kafiju kolēģim, vai kopīgas sarunas un viedokļu uzklausīšanu? Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem centāmies iegūt atbildes mācību procesā.

Šajā laikā mēs pamazām sākām iepazīt jauniešu un sabiedrības līdzdalības nozīmi. Analizējām dažādas ainas no skolas dzīves: koris, Miķeļdienas tirgus, pirmā skolas diena un citus pasākumus un aktivitātes. Secinājām, ka tikai nedaudzos no tiem ir manāmas jauniešu līdzdalības pazīmes. Mēs izzinājām arī līdzdalības piramīdu - izmēģinājām dažādas līdzdalības veicināšanas metodes, analizējām tās, kā arī savas kļūdas, pielietojot šīs metodes.

Laiks paskrēja ļoti ātri, jo abas dienas bija intensīvas un informācijas pārbagātas. Daudziem no mums paies kāds laiks, kamēr mēs apdomāsim iegūto informāciju un liksim to lietā jauniešu un sabiedrības līdzdalības veicināšanā. Jo, kā pierāda pētījumi, tad sabiedrības līdzdalības līmenim ir cieša saistība ar ekonomisko labklājību. Tāpēc, jo vairāk mēs līdzdarbosimies sabiedrībā notiekošajos procesos, jo laimīgāki un turīgāki mēs būsim.

Projekts “Parole: 2 brīvprātīgi”, Nr. 2-25/9), īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

log p2

Lauris Šķenders,
Gulbenes novada domes
Izglītības, kultūras un sporta nodaļas
jaunatnes lietu speciālists