1.septembrī Gulbenes novadu apmeklēja zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, lai kopā ar Gulbenes novada domes priekšsēdētāju Andri Vējiņu un Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāju Saulcerīti Indričevu apsekotu lietavu un plūdu skartās lauksaimniecības zemes.

"Apmeklējām divas saimniecības Litenes pagastā - SIA "Sita nature park", kur saimnieko Jurijs Prokofjevs un Gunāra Cigļa zemnieku saimniecību "Sopuļi". Savukārt Galgauskas pagastā iepazināmies ar situāciju Stanislava Gžibovska zemnieku saimniecībā "Lācīši", informē Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Vējiņš.

Gulbenes novads ir iekļauts starp tiem 27 Latvijas novadiem, kuros ir izsludināta ārkārtēja situācija sakarā ar lietavu un plūdu izraisītajām sekām un postījumiem lauksaimniecības zemēs.

Ārkārtējā situācija šajos novados izsludināta no 2017. gada 29. augusta līdz 2017. gada 30. novembrim. Kā atbildīgā institūcija par darbību koordināciju ārkārtējās situācijas laikā noteikta Zemkopības ministrija.

Zemkopības ministrija 4. septembrī sāks informācijas apkopošanu par plūdos Latgalē un Vidzemē iznīcinātajām sējumu platībām un sienu. Plašāka informācija šeit.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste