namiKopš šā gada septembra SIA “Gulbenes nami” sniedz ūdenssaimniecības pakalpojumus Gulbenes novada  Stradu pagasta  Strados, Litenes pagasta Litenē un Stāmerienas pagasta Vecstāmerienā, Lāčplēšos un Kalnienā.

Jau no 1. septembra SIA “Gulbenes nami” nodrošina ūdenssaimniecības pakalpojumus Strados, Litenē un Stāmerienā. Tā tiek sākta Gulbenes novada domes iecere visā novada teritorijā nodrošināt vienotu ūdenssaimniecības pakalpojumu klāstu.

Jau 2016.gada 29.decembrī Gulbenes novada dome pieņem lēmumu par Litenes pagasta pārvaldes, Stāmerienas pagasta pārvaldes un Stradu pagasta pārvaldes ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas funkciju nodošanu SIA “Gulbenes nami” - uzsākt pakalpojumu nodrošināšanu.

Izmaiņas skar tos Stradu, Litenes un Stāmerienas ciema iedzīvotājus, kuriem līdz šim pakalpojumu nodrošināja pagasta pārvalde. Skaitītāju rādījumu reģistrēšana par 2017.gada augustu un arī norēķināšanās par augustā saņemtajiem pakalpojumiem būs ar pagasta pārvaldēm. Savukārt no 2017.gada 1septembra, kad sāksies jaunais ūdensskaitītāju rādījumu reģistrēšanas periods, līdz 27. septembrim (turpmāk katru mēnesi no 25 datuma līdz 27. datumam) dati būs jāpaziņo SIA “Gulbenes nami”.

To var izdarīt uzņēmuma mājas lapa www.gulbenesnami.lv, zvanot pa tālruni 27335554 un nosaucot rādījumu vai klātienē SIA “Gulbenes nami” birojā, Gaitnieku ielā 1B, Gulbenē. Veicot rēķina atmaksu, lūdzam maksājuma mērķī norādīt precīzu rēķina numuru vai klienta kodu.

SIA “Gulbenes nami” Stradu, Litenes, Vecstāmerienas, Lāčplēšu un Kalnienas iedzīvotājus aicina no 2017.gada 1. septembra pārslēgt ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumus ar SIA “Gulbenes nami”  uzņēmuma birojā, Gaitnieku ielā 1B, Gulbenē. Pārslēdzot līgumus, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un īpašuma tiesību dokuments (Zemesgrāmata un zemes robežu plāns), vai citi dokumenti, kas apliecina tiesisko valdījumu uz nekustāmo īpašumu vai lietošanas tiesībām.

  • Līgumu pārslēgšana Stradu pagasta pārvaldē būs iespējama Strados 2017.gada 18.septembrī Stradu pagasta bibliotēkas telpās no pulksten 14.00 līdz 18.00.
  • Līgumu pārslēgšana Litenes pagasta pārvaldē būs iespējama Litenē 2017.gada 19.septembrī Litenes pagasta pārvaldes telpās no pulksten 14.00 līdz 18.00.
  • Līgumu pārslēgšana Stāmerienas pagasta pārvaldē būs iespējama Vecstāmerienā 2017.gada 20.septembrī Stāmerienas pagasta pārvaldes telpās no pulksten 14.00 līdz 18.00.

SIA “Gulbenes nami”