namiNo 2017.gada 1.septembra ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu Gulbenes novada Stradu pagastā - Palienā, Litenes pagastā – Litenē un Stāmerienas pagasta – Kalnienā, Vecstāmerienā un Lāčplēšos sniedz SIA “Gulbenes nami”.

Pēc jaunā tarifa aprēķina var secināt, ka ūdenssaimniecības ražošanas izmaksas ir ļoti augstas pret lietotājiem piegādāto ūdens daudzumu, un ir ļoti lieli ūdens zudumi no paceltā ūdens daudzuma līdz klientiem piegādātā ūdens daudzumam.

SIA “Gulbenes nami” vērš uzmanību uz to, ka reālā tarifa izmaksas ir daudz augstākas un reālo tarifu aprēķinu varēs iesniegt pēc pirmā nostrādātā gada ūdenssaimniecības nozarē vai pēc Sabiedriskā pakalpojuma regulēšanas komisijas atzinuma.

Sakarā ar to, ka notiek intensīva līgumu parakstīšana un darba apjoms ir liels, SIA “Gulbenes nami” lūdz ūdens skaitītāju rādījumus iesniegt no 25. līdz 27. datumam par pašreizējo mēnesi vienā no trim piedāvātajiem variantiem:

  1. rakstveidā - Gaitnieku ielā 1B, Gulbenē;
  2. mājaslapā - www.gulbenesnami.lv, www.arhane.lv;
  3. zvanot pa tālruni 27335554

Attiecīgo ciemu iedzīvotāji ar jauno ūdensapgādes pakalpojuma tarifu aprēķiniem var iepazīties SIA “Gulbenes nami” telpās, Gaitnieku ielā 1B, bet par iepriekšējo tarifu – Gulbenes novada domes attiecīgajā pagasta pārvaldē.

SIA “Gulbenes nami” valdes loceklis Rihards Korns