Ikviens Gulbenes novada iedzīvotājs plāno savu dzīvi. Cits nopietnāk, cits paviršāk, bet pilnīgi noteikti katrs rēķina savu ikmēneša ienākumu līmeni. Kontekstā ar ģimeni – vecākiem, brāļiem, māsām, bērniem un citiem tuviniekiem. Iedzīvotāji paredz un aprēķina iespējamos izdevumus, it sevišķi provincē, kur ienākumu līmenis nav tas augstākais un bieži vien ir zem vidējā nozares rādītāja valstī. Jo īpaši nozīmīgi ir saprātīgi plānot, ja jūtama individuālā ikmēneša vai sezonas ienākumu nestabilitāte.

Pašvaldība saviem iedzīvotājiem sniedz virkni pakalpojumu, tajā skaitā ūdensapgādes, kanalizācijas, apkures, apsaimniekošanas un citus. Daļa šo pakalpojumu vistiešākajā veidā saistīti ar aprēķiniem jeb tarifiem. Tarifs ir likmju sistēma, kura noteikta, ievērojot attiecīgo likumdošanu, un nosaka samaksas lielumu par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem iedzīvotājiem.

Iedzīvotājiem kā patērētājiem un maksātājiem, jo īpaši svarīgi ir zināt patieso pašvaldības sniegto pakalpojumu tarifu un ikviena aprēķina korektumu.

Grāmatvedības un tai sekojošā komunālās saimniecības centralizācija ļoti ātri un, galvenais, pietiekami precīzi norādīja pieļautās kļūdas. Es gribētu teikt, apzināti nevienlīdzīgi veidoto sistēmu – piramīdu, kurai agri vai vēlu bija lemts sabrukt, kas vienlaicīgi izsauc tarifu jeb sniegto pakalpojumu cenu palielināšanos. Šos jautājumus ļoti atklāti centos izskaidrot vienā no Šķieneru dzīvojamās mājas iedzīvotāju sapulcēm. Turpināšu to darīt arī turpmāk, jo cits nekas neatliek, kā godīgs, ar skaitļiem pamatots dialogs.

Īpaši nozīmīgu darba apjomu ir izdarījuši Finanšu un ekonomikas nodaļas, Īpašuma pārraudzības nodaļas, SIA „Gulbenes nami” darbinieki un apzinīgākie pagastu pārvalžu vadītāji, kuri savos pagastos ir rīkojušies kā saimnieki. Paldies par profesionalitāti un, galvenais,  atbildību! Nav viegli, ja, darot darbu precīzi, ir jāuzklausa nepamatoti pārmetumi. Būs ļoti pacietīgi jāizskaidro situācija un tas, kā domājam pārvarēt tos šķēršļus, kuri pilnīgi noteikti ir sagaidāmi.

Mums ir jānokļūst nākamajā līmenī. Ja paliksim šī brīža stāvoklī, tad noteikti parakstīsim sev nāves spriedumu. Tā tik tiešām ir realitāte. Ļoti, ļoti nopietni, lai arī cik to būtu neizdevīgi dzirdēt un saprast iedzīvotājiem. Es tik tiešām augstāk lieku iedzīvotāju maksājumu stabilitāti un prognozējamu komunālās saimniecības attīstību, nevis savu lokālo politisko komfortu. Ar šādu situāciju rēķinājos jau iepriekš – krietni pirms vēlēšanām.

Tie deputāti, kuri šobrīd balso „PRET” vai „ATTURAS” saistībā ar jauno tarifu palielinājumu, maldina iedzīvotājus un tādejādi vēl vairāk pasliktina jau tā dramatisko situāciju. Neklausieties šo politiķu runātajā populismā, bet atnāciet ar konkrēto politiķi pie manis uz domi! Mēs kopā ar attiecīgās nozares speciālistiem godīgi izskaidrosim saimnieciski – tehnisko un finanšu situāciju. Iedzīvotājiem nebūs grūti saprast patieso ainu. Interesanti nebūs, drīzāk skumji. Mēdz teikt: „Labāk slikta patiesība, nekā saldi meli”.

Mums vairs pat teorētiski nav iespējams rīkoties, kā tās tika darīts pēdējos 8 – 9 gadus, kad augstāk par visu tika stādīts fakts – būt par „katru cenu” ievēlētam, būt „ērtam” ikvienam izdzīvotājam.

Es redzu izeju, bet tā nav vienkārša. Ir vajadzīga tā sauktā „jumta disciplīna”, kas principiāli nosaka iestādes augstākajai vadībai sadarbībā ar vidējā līmeņa vadītājiem uzņemties atbildību. Es nevēlos, lai mēs bankrotējam un esmu pārliecināts, ka to arī negrib neviens iedzīvotājs.

Šobrīd noteiktie un turpmāk plānotie taupības ierobežojumi ir vērsti uz novada kopējo mērķu sasniegšanu. Ja nesakārtosim vispirms finanšu, saimnieciskos un tehniskos jautājumus, tad pilnīgi noteikti iznīcināsim to lielisko, ko Gulbenes novadā esam sasnieguši kultūrā, izglītībā, sportā un ikvienā citā nozarē. Mums ir ko zaudēt.

Veiksmīgie būs tie, kuri pašā sākumā uzņemsies atbildību par savu un sev tuvo cilvēku dzīvi pat tad, ja vienlaikus tas nozīmē saskarties ar dažādiem riskiem. Svarīgi ir nezaudēt drosmi un turpināt iesākto. Oponenti, izmantojot iedzīvotāju neinformētību vai sakāpināto emocionālo stāvokli, tik un tā ar lētiem trikiem mēģinās destabilizēt ikdienas situāciju. Tas jau aktīvi notiek pēdējo divu nedēļu laikā. Patīkami, ka iedzīvotāji spēj loģiski vērtēt notikumu attīstību.

Būsim gudrāki. Domāsim, kā racionālāk un godīgāk izdarīt darbu.

Problēmas rada iespēju paplašināt mūsu redzesloku un ietekmi. Kad rodas sarežģījumi, mums ir jāpamet sava komforta zona. Šādās situācijās mēs gūstam savas dzīves vislielākos sasniegumus. Mūsu dzīves jēga ir mācīties un augt. Problēmas bieži kļūst par šīs izaugsmes iemeslu, jo tās neļauj mums nelietderīgi izšķiest savu potenciālu. Tās piespiež būt radošiem un aktīviem.

Veiksmi nevar piemērīt, aizņemties vai nopirkt.

Ja reiz tā, tad nekas cits neatliek, kā izlēmīgi rīkoties, jo ikviens izaicinājums piedāvā mums kādu balvu.

Andris Vējiņš,
Gulbenes novada domes priekšsēdētājs