28.09.2017. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.13, 21.§), izdarot izmaiņas 30.03.2017. lēmumā, apstiprinātas Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam izstrādes darba grupas.

Sabiedrības attīstības darba grupa

Darba grupas vadītājs: Arnis Šķēls – Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājs

Darba grupas locekļi:

Lauris Šķenders – Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas jaunatnes lietu speciālists;

Ilze Vanaga – biedrības “Dēms” pārstāve;

Edīte Kanaviņa – Gulbenes 2. vidusskolas direktore;

Jānis Antaņevičs – Gulbenes novada sociālā dienesta vadītājs;

Vilnis Lapiņš – Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes vadītājs;

Gunta Kalmane – Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste.

Ekonomikas un labklājības attīstības darba grupa

Darba grupas vadītāja: Lienīte Reinsone – Gulbenes novada domes Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītāja

Darba grupas locekļi:

                Liena Kazāka – Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja;

                Gints Āboliņš – Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītājs;

                Māris Jansons – Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldes vadītājs;

Raitis Melderis – SIA “Gulbenes – Alūksnes bānītis” pārvadājumu daļas vadītājs;

                Normunds Audzišs  – SIA “Dimdiņi” valdes loceklis;

                Daiga Muktupāvela, Gulbenes novada iedzīvotājs;

Iveta Kovtuņenko – Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” direktore

Kultūrtelpas un dzīvesvides attīstības darba grupa

Darba grupas vadītāja: Antra Sprudzāne – Gulbenes novada bibliotēkas direktore;

Darba grupas locekļi:

Anita Vaska – Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas teritorijas plānotāja;

Ziedonis Lazdiņš – Gulbenes sporta centra direktors;

Laima Šmite-Ūdre – Gulbenes novada domes Īpašumu pārraudzības nodaļas vides dizaina un labiekārtošanas speciāliste;

Voldemārs Mezītis – Gulbenes novada bērnu un jaunatnes sporta skolas vieglatlētikas treneris, Gulbenes 2. vidusskolas skolotājs;

Ainārs Brezinskis – Gulbenes novada Stāmerienas pagasta pārvaldes vadītājs.