AttēlsSIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) informē, ka sakarā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi” stāšanos spēkā 2017. gada 21 .jūlijā, Sabiedrība ir izstrādājusi pārvaldīšanas maksas aprēķinu 2018. gadam. Šis aprēķins attiecas tikai uz daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām, kuras minētas zemāk esošajā tabulā, jo šīs daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši savā pārvaldībā un mājas atrodas Gulbenes novada domes bilancē.

Sabiedrība jaunās pārvaldīšanas maksas aprēķinu projektus dzīvokļu īpašniekiem nogādās kopā ar jauno ikmēneša apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu piegādes rēķinu.

Jautājumu gadījumā lūdzam griezties Sabiedrības birojā Gaitnieku ielā 1b, Gulbenē, klientu pieņemšanas laikos pirmdienās no plkst. 14:00 līdz plkst. 18:00 un otrdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 11:00 pie Sabiedrības nekustamo īpašumu pārvaldnieka U.Jaunzema.

Ābeļu iela 5

Dzelzceļa iela 13

O.Kalpaka iela 64

Robežu iela 12

Ābeļu iela 13

Dzelzceļa iela 17

O.Kalpaka iela 88

Robežu iela 14

Ābeļu iela 14

Dzelzceļa iela 21

Pamatu iela 11

Upes iela 3

Blaumaņa iela 29

Emzes iela 2

Pamatu iela 11A

Upes iela 5

Brīvības iela 5

Litenes iela 13

Parka iela 31

Viestura iela 9A

Brīvības iela 14

Litenes iela 19

Pils iela 6

Viestura iela 20

Brīvības iela 16

Litenes iela 29

Rīgas iela 35

Viestura iela 21

Brīvības iela 27

Līkā iela 22

Rīgas iela 48

Viestura iela 29

Brīvības iela 34

Līkā iela 52

Rīgas iela 50

Viestura iela 35

Dzelzceļa iela 3A

Miera iela 1B

Rīgas iela 59

Viestura iela 39

Dzelzceļa iela 5A

Miera iela 10

Rīgas iela 68A

Viestura iela 43

Dzelzceļa iela 7

Miera iela 15

Rīgas iela 70

 

Informē SIA “Gulbenes nami” valdes loceklis Rihards Korns