Gulbenes novada pašvaldības speciālisti no 16. līdz 21.oktobrim piedalās vairākos ar starptautisko sadarbību saistītos pasākumos.

Viens no tiem ir 5. starptautiskais simpozijs, kas veltīts Azerbaidžānas paklājiem – tradīcijas un inovācijas. Tajā kā vienīgā Latvijas pārstāve ir uzaicināta piedalīties Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja direktore Valda Vorza. Viņa arī uzstāsies ar lasījumu par novadnieka, Latvijas profesionālās tekstilmākslas pamatlicēja un Gruzijas Lietišķās mākslas muzeja dibinātāja Jūlija Straumes daiļradi un darbību. Ir ieplānota arī tikšanās ar Hizi rajona pašvaldību, kas kopš 2014.gada ir Gulbenes novada pašvaldības sadarbības partneris, un Latvijas Republikas vēstniecības Azerbaidžānā pārstāvjiem.

Šajā pašā laikā Romā (Itālija) norisinās starptautiskā projekta „Senior Plus” noslēdzošā partneru tikšanās un konference, kurā tiek prezentēti iegūtie rezultāti un izstrādātais atbalsta un mācību mehānisms senioriem. Šajā pašā vietā tiekas arī starptautiskie partneri, kuri darbojas Eiropas organizāciju tīklojuma „LE.MO.N.” (Learning, mobility network) ietvaros.

Savukārt divi pašvaldības speciālisti ir devušies studiju vizītē uz Saillans (Francija), kur projekta “Be:In (Inclusive participation: best practice sharing and networking)” (Iekļaujošā līdzdalība: dalīšanās labajā praksē un tīklošanās) ietvaros notiek diskusijas par labās prakses piemēriem iedzīvotāju līdzdalībā lēmumu pieņemšanā un iepazīšanās ar „Spiral” metodi.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste